tisdag, maj 20, 2014

Varför man inte kan jämställa Sverigedemokraterna med Moderaterna...

...eller med vänsterpartiet eller nåt annat av våra demokratiska partier i Riksdagen. Och varför det är i grunden fel att hävda att de och Svenskarnas parti eller dito självklart ska beredas en plats i debatter, på skolor och på andra sätt få föra fram sina åsikter. Varför det inte går att hävda man i yttrandefrihetens namn får ifrågasätta människovärde. Om varför det är djupt odemokratiskt: 

Sju riksdagspartier (dvs alla utom SD) må vara olika och ha olika svar på hur vi kan skapa ett bra samhälle; de har olika lösningar för fler jobb och för lägre sjukfrånvaro etc. Men det finns även nåt som förenar dessa partier. De bygger på demokratiskt grund och på människovärde. De menar att du och jag är lika mycket värda och att människan har ett oförhandlingsbart värde i sig. De respekterar att en demokrati enbart är en demokrati om jämlika villkor råder, om rättigheter och skyldigheter såväl som värde är samma för alla.

Det anser alltså inte SD. De anser att vissa är mindre värda än andra och att detta beror på inneboende faktorer hos personen i fråga eller hos den grupp som de anser att personen tillhör - dvs faktorer som personen själv inte kan påverka. De anser att homosexuella, romer eller muslimer inte har samma värde och rättigheter som mig. De anser att människor från andra länder med en annan hudfärg är en fara för nationen Sverige. De anser att det finns ett "vi" och ett "dom". De anses att vi ska behandlas olika. Att vi är olika.

För att illustrera: Det finns människor som begår avskyvärda handlingar (så som Brevik), det finns grupper av människor som begår avskyvärda handlingar (så som Al-Qaida) och det finns stater som begår avskyvärda handlingar (så som Nordkorea). I Al-Qaida finns en rad individer som har gjort i mitt tycke en felaktig religions- och omvärldsanalys och är de är människofientliga  Rasister (ink. SD) å sin sida ser detta som ett bevis för att muslimer är onda, i och med det mindre värda och en fara för samhället. De tar några individers onda handlingar och applicerar dem på en hel grupp (1,3 miljarder människor). Det är ungefär som att säga att alla norrmän är potentiella massmördare för att Breivik är det... Det nazister, rasister och fascister menar är att vissa grupper av människor i sig är 1) skadliga för samhället och 2) mindre värda.

Adolf Hitler och NSADP blev valda till Tysklands enskilt största parti i ett demokratiskt val med 37,3 procent av rösterna. Det gör dem inte till ett demokratiskt parti. Efter valet försvagades demokratin för att sedan tas bort. Hitler gick heller inte till val på att starta ett världskrig, döda 60 miljoner människor och i det närmsta utrota judarna. Det var dock det facto det hans människofientliga politik ledde till. Därför att den bygger på en syn att alla inte är lika mycket värda, en polariserande politik med ett tydligt vi-och-dem och en stark nationalistisk tanke, att vi mår bäst av att vara enbart med "oss" (och vad nu det innebär...). 

Att hävda yttrandefrihet, att hävda att i en demokrati måste alla partier få möjlighet att föra fram sina åsikter håller inte om inte partiet i sig är demokratiskt. Att ha någon som för fram åsikten att vi inte är lika mycket värda är ett hot mot demokratin, likväl som kränkande för individen. Att släppa in grupperingar på våra skolor som ifrågasätter vissa barns värde och rätt är både absurt och kränkande likväl som ett demokratiskt misslyckande! Därför går det inte att hävda "opartiskhet" så som Skolverket eller Sveriges Radio gör med en dåres envishet. 

Att ens lägga in rasister, nazister och facsister på en höger-vänster skala är förresten fel för mig. Det är som att rättfärdiga nazismen med att de är ungefär som moderaterna men lite mer extrema. Förenklat ser det ut såhär i min värld (observera att detta är en svensk version där både kommunism och republikanerna är "off the map"):


Det finns även de som likställer högerextremism med vänsterextremism. För mig är dessa två fundamentalt olika. Missförstå mig inte, våld är våld och något jag starkt motsätter mig i alla former, men att hävda att det är sak samma när högerextremisterna slåss för att de anser att vissa har mindre/saknar människovärde och hotar andras (tex homosexuellas) existensberättigande är det diametralt annorlunda än de som slåss för att försvara allas lika värde och rättigheter.

Så för att summera: en demokrati består av ett antal olika partier som tycker olika, det är sunt i en demokrati. En forutsättning för demokrati är yttrandefrihet, men även jämlikhet dvs allas lika värde och rättigheter. Partier som ifrågasätter detta är per se inte demokratiska. De hotar demokratin. De hotar dig.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Vilket skitsnack. En central del i demokrati är rätten att få uttrycka en åsikt, hur vidrig den är, så länge den är inom lagens ram. Denna rätt vill du inskränka genom att inte låta ett vissa partier få komma till tals, enbart pga att du inte gillar deras åsikter. Din grundsyn är odemokratisk och du respekterar inte andra åsikter, vilket är djupt osympatiskt.

Karin sa...

Newsflash: det är inte inom lagens ram att hävda att vissa människor har mindre värde. Vi har en egen lagstiftning för det: Hatbrott. Om du läser igen så ser du att jag menar att yttrandefrihet är en grund för demokratin. Yttrandefriheten innebär dock inte att man får säga vad som helst och framför allt inte i alla medier (tex skolor).

Min poäng är att ha olika åsikter är helt ok, men inte att ifråga sätta andra människors värde och existens.