måndag, april 14, 2014

Europas skam

9,3 miljoner människor (dvs lika många som i hela Sverige) i Syrien är i akut behov av humanitär hjälp; mat för dagen, skydd för kyla, rent vatten. Fyra miljoner syrier är internflyktingar i sitt eget land och 2,5 miljoner har flytt utanför landets gränser. Av dessa har så pass många tagit sig till inkringliggande länder så att i Jordanien består landets fjärde största stad av ett flyktingläger. 75 procent av flyktingarna är kvinnor och barn.

Till EU har blott ca 50-60 000 människor lyckats ta sig (!). Många av de som når gränserna med osäkra båtar över medlehavet förvägras dessutom sin internationellt erkända rätt att söka asyl. I oktober dog minst 650 människor som försökte korsa medelhavet med båt. Andra spärras in i väntan på beslut.

Idag finns inget lagligt sätt att ta sig in i EU för att söka asyl. För att komma in i EU måste du ha ett visum och inget EU-land utfördar visum för att kunna ansöka om asyl. Asyl kan endast sökas på plats, inte via ambassad. För att få söka skydd måste man alltså först illegalt ta sig hit, ofta med livsfarliga medel via skurkaktiga smugglare eller i livsfarliga farkoster. Och långt ifrån alla som tar sig till Europa ges rätten att stanna trots den horribla situationen i Syrien. Sverige har fattat ett beslut om att ge flyktingar från Syrien permenenta uppehållstillstånd. Situationen i Syrien är livsfarlig och inhuman och Sverige handlar därför inte enbart i enlighet med svenska och internationell rätt utan i enlighet med vad som kan anses mänskligt.

Det är en skam för Europa att vi som har så mycket inte kan tänka oss att dela med de som har förlorat allt utom sina liv. Det är även en skam att vi ser flyktingar, de i nöd, som problemet.

Läs gärna mer HÄR!

Inga kommentarer: