onsdag, augusti 20, 2014

Vem bestämmer vem du är?

Vi omges av berättelser och bilder som på olika sätt förklarar verkligheten. På det här sättet kan vi via enkla bilder berätta en hel historia. Tydligast syns detta i film- och reklambranschen som ofta bygger på traditioner, nidbilder, fördomar och historier. Vi skapar även bilder av oss själva genom tex hur vi klär oss. Alla dessa bilder hjälper oss visserligen att snabbt förstå varandra, vad vi menar mer än vad vi faktiskt säger, men de gör även att vissa döms på förtid. Det innebär även att vi cementerar och befäster fördomar och nidbilder och försvårar för oss själva och andra att skapa sina egna liv. Dessa bilder och berättelser är omöjliga att värja sig för. Den som säger att den saknar fördomar ljuger (att agera på och tro på en fördom är en annan sak). Tex. tror jag att de flesta kan berätta hur en rom fördomsfullt skulle beskrivas. Och även om många med mig vägrar säga att denna nidbild beskriver sanningen om romer generellt så påverkar bilden oss alla. Ändå tycks det mänskligt att tro att eftersom bilderna finns hos oss alla - måste det inte då finnas någon sanning i dem?

Svaret här är enkelt. Nej. Bilderna skapas av de som har makt att beskriva andra. Dessa bilder underlättade för nazismen under andra världskriget. Man spelade på gamla fördomar och nidbilder om hur judar var och beskrev dem som ett hot. De bilder av judar som redan existerade, som innan Hitlers maktövertagande säkert sågs som ganska ofarliga och enbart som fördomar och kanske "fånerier" blev nu sanningar. Samma sak använder SD nu när de beskriver invandrare generellt och muslimer specifikt.

Min poäng här (för att bli övertydlig) är att hur vi väljer att beskriva vår verklighet (i text och bild) påverkar oss på djupet. Därför är det problematiskt om läkare alltid avbildas som män medan sjuksköterskor beskrivs som kvinnor. Detta skapar "sanningar" om verkligheten som kan vara långt ifrån sanningen.

Jag vill illustrera detta. Så här visar google att en "fransman" ser ut (jag har valt de tre första bilderna som sökverktyget föreslår): 

Och ni kan ju gissa vad jag sökt på här:

 

eller här:

 

("spanjor" och "nörd") - Ok, det kan kanske tyckas oproblematiskt? 

Problematiskt blir det när de två första bilderna när man söker på "muslimer" blir dessa:


 

Bilder som tycks ha väldigt lite med muslimer att göra och skulle lika gärna ha varit de två första vid min sökning på ordet "terrorist":I sökningen på "terrorist lyckades jag dock inte hitta en bild på den här mannen:

 
För även om få skulle motsätta sig att Anders Behring Brevik ÄR en terrorist så är det inte om män som Anders som bilden av en terrorist byggs. 

Problemet med dessa bilder är givetvis att de hindrar människor att själva kunna visa vilka de är, men än värre hindrar de människor att själva kunna VARA vilka de vill, och, faktiskt, att ens själva VETA vilka de vill vara. Vilka är vi utan att kunna spegla oss i andra? Vad ser jag i din spegel?

Vi har alla ett anvsar för att inte fortsätta sprida fördomar, felaktiga bilder, hat och missnöje.

Ps. Baker Karim pratar fantastiskt vackert vilka bilder som sprids och faran i detta i slutet av sitt sommarprat!


Inga kommentarer: