söndag, oktober 16, 2011

Att bli rik på ett shysst sätt kostar inte mer!

Hur vill du att dina pengar ska växa? På andras bekostnad via skogskövling, vapenindustri, porr och tobak?

Eller vill du få lika mycket pengar, betala lika mycket i avgifter och istället investera etiskt, i SRI (Social Responsibility Investment) fonder. Detta är fonder som väljer att INTE satsa på företag som producerar t.ex. vapen, tobak eller porr och samtidigt ser till att företagen som de investerar i tar ett ansvar för den miljö som de verkar i och för de som arbetar för företaget.*

En färska undersökning som DN rapporterar om idag (beställd av Johan Florén på sjunde AP-fonden. Johan är en smart person som jag har stor respekt för. Vi satt tidigare i styrelsen för Amnesty Business Group ihop) visar att det varken ger mer eller mindre pengar till dig som konsumet om du investerar etiskt. Men det är heller inte dyrare och du tjänar ju på det på annat sätt. T.ex. genom att dina pengar inte tillverkar lemlästande minor eller skövlar vår sista regnskog eller ger en för tidig död till arbetarna (á la chiquita bananer...).


*Fonderna ser dock olika ut, vissa har ett mer socialt fokus medan andra mer fokuserar på miljö. Banken kan dock hjälpa dig eller google. Du kan även läsa mer här.

Inga kommentarer: