onsdag, juli 02, 2014

Om snoppen och makten

Ibland menar SD (och dess gelikar) att mångkulturen och invandringen är ett hot särskilt mot kvinnor, om att det finns en våldtäktskultur  inom islam och att det vanligast namnet vid våldtäkt skulle vara Muhammed (eller annat valfritt arabiskt klingande namn) och att vi måsta värna och skydda "våra svenska kvinnor" mot detta.

Om vi börjar med namnen, så nej, de vanligaste namnen i våldtäktsmål är Andreas är med 35 förekomster som den åtalade (personen kan ha friats av rätten) av 1549 kontrollerade domar. Därefter följer Mikael, Daniel, Robert, Stefan, Sebastian, Marcus, Jimmy, Johan, Magnus, Robin och Joakim. Läs mer om detta här eller här eller här.

Sedan är det smärtsamt uppenbart att våldtäktskulturen finns inom SD och inom de andra rasistiska grupperingarna. Bland de män som inte ser kvinnor som gelikar och inte tror på jämställdhet och lika värde. Bland dem tycks våldtäkt ha två syften: bestraffning och "botning". Uppdrag granskning gjorde för ett år sedan ett repotage om hoten mot kvinnliga medieprofiler, journalister och författare. Jag kan bland dessa hot knappt hitta ett som inte beskriver en våldtäkt, och dessa hot utdelas för dessa kvinnors arbete mot rasism och för jämställdhet och lika värde. Anna Hedemo (Agenda) berättar att hoten kommer när hon tar upp SD, integration, feminism eller rasism. Ni kan läsa/se en sammanfattning i denna artikel men bland annat så här låter hoten:

"Jag hoppas att du eller dina barn, nära och kära, våldtas inom kort..." ,"Din pryda jävla subba. Jag orkar inte höra din jävla röst. Det du behöver är att knullas sönder med ett basebollträ.", "Dö, kan du inte bara dö." eller "En dag kommer jag personligen skära halsen av dig och lämna dig med kniven uppkörd i fittan"

Senaste exemplet kommer nu under Almedalsveckan där SD anhängare menar att F!-sympatisörer borde interneras i arbetsläger och att de bara "har fått för lite kuk". Tydligen är dessa mäns självbild att de antingen går runt med något slags trollspö mellan benen som kan "bota" allt från bögar till feminister, eller att det är någon form att straffredskap. Vad är det för skev jävla självbild? Och vad har man för syn på sexualitet om påtvingat sex gång efter annan lyfts fram som en straffmetod/botemedel? Det blir tydligt att våldtäkt inte har med sex att göra, våldtäkt är en dominerande makthandling från den som har och kan ta sig makten över andra människor och över en annan människas kropp. Att hota med våldtäkt är att visa sin (vissa mäns) makt över de som saknar makt (ofta kvinnor). På så sätt blir snoppen både "trollspö", straffredskap och bevis på makt.

I Almedalen under den pågående politikerveckan har flera kända antirasister och feminister blivit hotade av rasistiska och nazistiska grupperingar (se tex. här eller här). Hot mot dessa personer, mot deras kamp för jämlikhet och jämställdhet är hot mot oss alla som arbetar för detsamma, alla oss som "fått för lite kuk". Alla oss som ska skrämmas till tystnad genom våld, hot om våld och våldtäkt. Alla oss som "behöver domineras eller botas". Jag är som sagt inte först på listan, jag har inte hotats personligen, men detta är hot mot mig liksom mot alla kvinnor och alla de män som inte står för dessa ruttna idéer; hot från SD, rasister och nazister. I deras våldtäktskultur och makthunger.

 

1 kommentar:

Martin Backman sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.