torsdag, november 15, 2012

Jag har löst SD-gåtan

När Almqvist på frågan om han kallat någon för: "hora", "blatte" eller "babben" (whatever that is...) svarar "nej" bör detta tolkas lika som hans "nej" på frågan "Är du rasist?".

"Nej" betyder alltså "ja"  hos Sverigedemokraterna och jag tror mig därmed ha löst gåtan att förstå dem. De pratar tvärtomspråket. Barnsligt kan tyckas men å andra sidan har ju SD blivit anklagade för värre saker än så...

Jag tycker även att det var bra att de klargjorde för oss alla (& Soran Ismail) vad "osvenskhet" och "osvenskt beteende" är. Nämligen att vara "dryg och provokativ". Problemet som jag ser det är att de i och med detta diskvalificerat sig själva från Sverige. Fast å andra sidan så är detta inte ett problem.

Inga kommentarer: