onsdag, september 11, 2013

Om du tvekar

"Du kan vad du vill, och när du säger att du inte kan, så vill du inte." (Baltzar Von Platen)
 

Göta kanal
 

Inga kommentarer: